Tabcorp gedragscode voor verantwoord gokken

By Administrator

De gedragscode geeft de wijze aan waarop binnen Pieter van Foreest wordt omgegaan met , internet en social media en bevat regels voor verantwoord gebruik hiervan en controle op deze regels. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord -, internetgebruik en gebruik social media en bescherming van de privacy van cliënten en medewerkers.

Nov 16, 2015 De gedragscode geeft de wijze aan waarop binnen Pieter van Foreest wordt omgegaan met , internet en social media en bevat regels voor verantwoord gebruik hiervan en controle op deze regels. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord -, internetgebruik en gebruik social media en bescherming van de privacy van cliënten en medewerkers. 9 Ahold Gedragscode 9 3. Handel eerlijk en verantwoord 3.1 Relaties met klanten Medewerkers dienen iedere klant respectvol te behandelen en moeten zich er redelijkerwijs voor inspannen dat de klant zich welkom voelt Producten en diensten van eigen merk moeten op ethisch verantwoorde en eerlijke wijze worden gepresenteerd. 3.2 Relaties met leveranciers Medewerkers dienen bij de selectie van en Deze tweede versie van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek (code Goed Gedrag) is een coproductie van een commissie van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) onder voorzitterschap van prof. dr. D.E. Grobbee en sinds medio 2002 van de Commissie Regelgeving van Onderzoek (COREON) van de Vereniging voor Epidemiologie (VvE) en de Strategie voor informatiebeveiliging; Verantwoord gokken; Vaardigheden. Kansspelactiviteiten beheren; Klachten over spelen behandelen; ICT-risicobeheer ten uitvoer brengen; Ethische gedragscode voor kansspelen volgen; Team leiden; Klachten van klanten afhandelen; Conflictbeheersing toepassen; Navolging van beleid garanderen; Optionele kennis en

Hoe kan ik verantwoord een online casino spelen en hoe herken ik een verslaving? Lees over hoe goksites je beschermen tegen verslavingen en wat je zelf 

Daar staat de Nederlandse stichting Speel Verantwoord geheel achter. De nieuwe gedragscode heeft vooral betrekking op online gokken. De EGBA wil vooral toezien dat er niet wordt geadverteerd op social media en richt zich vooral op de jeugd. Die groep is het meest gevoelig voor prikkels en bij hen ligt verslaving oip de loer. De gedragscode ‘Verantwoord spelen’ bestaat uit afspraken “voor een eerlijk, gokken, en online kansspelen. We brengen onafhankelijke updates over alles in de casinoindustrie. Leer de optimale casinostrategie, lees de black jack tips, en bekijk de baccaratuitleg.

Een grote groep institutionele beleggers leeft de getekende gedragscode voor verantwoord beleggen van UNPRI niet na. Deze door de VN gesteunde organisatie onderneemt nu stappen. Als engagement niet werkt dan volgt uitsluiting.

Het Centrum voor Verantwoord Spelen noemt regulering hoog tijd. ,,De huidige wet stamt uit 1964, het is van de zotte dat dit niet geregeld is,” zegt directeur Yvon Jansma. Ze erkent dat er een Verantwoord gokken; Vaardigheden. Inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling; Financiën van kansspelen beheren; Navolging van beleid garanderen; Team leiden; Ethische gedragscode voor kansspelen volgen; Operationele normen handhaven; Werknemers opleiden; Bestuur wijzigen; Dienstverlening controleren; Optionele kennis en vaardigheden

Gokken op het internet wordt legaal. De Tweede Kamer stemde daar vandaag, na een paar jaar gesoebat, mee in. Door de legalisering van onlinekansspelen krij

Jun 28, 2020

Model gedragsregels voor verantwoord gebruik ICT middelen voor leerlingen (PO) (Acceptable Use Policy. voor leerlingen. PO) Gedragscode voor ict- en internetgebruik voor leerlingen PO van . Dit document voor leerlingen van

In de eerste zit je met een probleem van consumentenbescherming, waar een belangrijke rol is weggelegd voor de ouders van kinderen, met eventueel een gedragscode voor de complete industrie. In het tweede geval zit je met gokken zonder licentie, waar de kansspelcommissie in België zou kunnen tussenkomen”, aldus Huyghe. Voor de gedragscode heeft de werkgever de volgende uitgangspunten genomen: 3.1 De werkgever streeft voor een goede balans tussen verantwoord e-mail- en internetgebruik en bescherming van de privacy op de werkplek van medewerk(st)ers en derden die voor de werkgever werken. gedragscode vastgelegde regels voor verantwoord gebruik van e-mail en internet te overtreden, kan gedurende een vastgestelde (korte) periode (op de persoon) gerichte controle plaatsvinden. Controle beperkt zich in principe tot verkeersgegevens van het gebruik van e-mail en internet. Gedragscode voor gebruik computerfaciliteiten versie 1 04 definitief Westfriesgasthuis Inleiding Veel medewerkers van het Westfriesgasthuis maken in diverse vormen gebruik van computerfaciliteiten. Het is van belang dat zorgvuldigheid wordt betracht bij dit gebruik. Aan computerfaciliteiten, waaronder internet en e-mail, zijn grote Gedragscode gebruik internet, intranet etc. – Vastgesteld door College van Bestuur op 29 oktober 2013 Doel van de gedragscode Deze gedragscode omschrijft de regels voor het gebruik van internet, e-mail, intranet en sociale media (hierna tezamen “internet”) voor de scholen van OVO Zaanstad. discriminatie. (NB. Voor meer informatie zie de notitie: Zelfbewust, begripvol en met respect.) Daartoe is in die notitie een gedragscode opgenomen voor de werknemers van OZHW en ook voor leerlingen en ouders. De gedragsregels worden hierna integraal vermeld: 2.2.1. Gedragsregels werknemers Algemeen. 1.